ALUSION泡沫铝板——大孔径

2019-02-27 14:08:08

大孔径分类:
1.单面开孔
2.双面开孔
3.自然铸造状态(双面闭合)

大孔径规格:
ALFG-12.7-LG
ALFG-12.7-LG-1S
ALFG-12.7-LG-2S
ALFG-25.4-LG
ALFG-25.4-LG-1S
ALFG-25.4-LG-2S
ALFG-43.2-LG
ALFG-43.2-LG-2S

泡沫铝板的标准尺寸:
1220mm x 2440mm
1220mm x 3660mm

中国铝土矿进口飙升至2014年以来最高水平

中国铝业完成发行21.19亿股A股购买资产事项